Welkom bij de QuizMaker van BrainTrainerPlus.

Hier kunt u een persoonlijke quiz maken voor de BrainTrainerPlus.
Deze quizzen kunnen herkenbare onderwerpen hebben voor de bewoners;
lokale en regionale thema’s, sport, geloof, film, muziek, ambachten,
televisieprogramma’s, vergeten eten, royalty, kunst, geschiedenis, wiskunde, taal
etcetera.
Tot 1 februari 2017 dingen alle gemaakte persoonlijke quizzen mee naar één
van de vijftien BrainTrainerPlus Lights voor een instelling naar uw keuze.

Voorwaarden:

 • een quiz bestaat uit 15 vragen op 6 levels (moeilijkheidsgraden) (dus 90vragen) en enkele reserve vragen.
  • Moeilijkheidsgraad vragen:
   • niveau 1; vraag bestaat uit een zeer korte tekst. Mensen met beginnende dementie weten aan het einde van een lange vraag het begin niet meer. Er worden per vraag 2 antwoorden getoond op het scherm. De foute antwoorden wisselen per keer.
   • niveau 2; vraag bestaat ook uit een zeer korte tekst. Er worden per vraag nu 4 antwoorden getoond.
   • niveau 3; vraag bestaat ook uit een zeer korte tekst. Er worden per vraag nu 4 antwoorden getoond.
   • niveau 4; vraag bestaat ook uit een zeer korte tekst. Er worden per vraag nu 4 antwoorden getoond.
   • niveau 5; Een “onderwerp” gerelateerde benadering zoals op school onderwezen (aardrijkskunde, geschiedenis, houtbewerking etc)
   • niveau 6; Benadering van het onderwerp op basis van persoonlijke interesses (portretten, schilders, architectuur, volksmuziek etc)
 • * Vragen moeten, indien relevant, voorzien zijn van een tag:
  • regio
  • jaartal of periode
  • alcohol/drugs gerelateerde onderwerpen
  • geloof
  • taal (men kan ook de vragen in bijvoorbeeld het Turks maken)
 • De inzender vrijwaart BrainTrainerPlus van eventuele copyright aanspraken

Op 1 december 2016 sluit de inzendtermijn van de prijsvraag. De jury zal op 15
december bijeen komen om de winnaar te kiezen. De BrainTrainerPlus Light zal
dan voor de kerst bij de winnende instelling geïnstalleerd worden.

Met de winnaars zal persoonlijk contact worden opgenomen waarbij ze de
instelling van hun keuze kunnen aangeven. De BrainTrainerPlus Light zal uit
naam van de quizmaker worden aangeboden aan de instelling.

De winnaars en de gelukkige instellingen zullen op 15 december worden
gepubliceerd op onze website en Facebook pagina.
Uiteraard kunt u ook na de sluiting van de prijsvraag hier wel persoonlijke quizzen
blijven maken.

Log hiernaast in of maak een account aan.